Wyszukiwanie zaawansowane
 

O Bibliotece

Polonijna Biblioteka Cyfrowa zamieszcza cyfrowe kopie unikalnych poloników z wybranych kolekcji zagranicznych. Polonijna Biblioteka Cyfrowa została utworzona przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego i jest współfinansowana ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach projektu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą" w latach 2012 i 2014". Inicjatorem i kuratorem Biblioteki jest prof. dr hab. Dariusz Kuźmina, a administratorem dr Zdzisław Dobrowolski. Przewodnikiem po Polonijnej Bibliotece Cyfrowej jest Wirtualne Muzeum Polonii.


Ministerstwo Kultury Bractwo Kawalerów Guteberga Ministersto Spraw Zagranicznych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Senat Rzeczypospolitej Polskiej Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKAWDIB UW  |  Wirtualne Muzeum Polonii  |  Medioteka  |  Biblioteka WDIB UW  |  Federacja Bibliotek Cyfrowych  |  eBUW