Advanced Search
 

New Additions


1. Budowa Centralnej Kolei Transandyjskiej pod kierownictwem Ernesta Malinowskiego. [Foto]
[img]
2. (1893) Gazeta Polska w Brazylii, 1893 No. '1 (9 lipca). Rok 2 (1).
[img]
3. (1953) Lud. R. 28: No. 1 (1 stycznia 1953).
[img]
4. Suracka-Muchlińska, Maria, Strzelec-Zakrzewska, Nuna, eds. Książka pamiątkowa szkół młodszych ochotniczek. Związek Szkół Młodszych Ochotniczek, Londyn.
[img]
5. (1941) Orzeł Biały : Polska walcząca na Wschodzie = Biełyj Orioł : organ Polskoj Armii w S.S.S.R. R. 1: No. 1 (7 grudnia 1941).
[img]
6. Polska YMCA podczas drugiej wojny światowej. [Foto]
[img]
7. Rodzina Drzewienieckich. [Foto]
[img]
8. (1946) Uśmiech : Jednodniówka Szkół Młodszych Ochotniczek 1946 (9 listopada 1946).
[img]
9. (2015) Wiadomości Polskie = Pol'skie Vedmosti, 2015 No. 1 (45). Wiadomości Polskie (45).
[img]
10. (1939) Żołnierz Polski we Francji, 1939 No. 2, 1 listopada. Lille, I (2).
[img]

more more...

Most Popular


1. Gralâ, H., red., Petrovskij, A. L., red., Selickij, A. I., red. (2009) Polâki v Rossii : epohi i sud'by = Polacy w Rosji : epoki i losy. Kubanskij gosudarstvennyj universitet, Krasnodar. ISBN 978-5-904423-06-3
[img]
2. Skrzypczak, Andrzej, red. (1996) Dziedzictwo kulturowe : informacja, mniejszości etniczne. Wydawnictwo SBP, Warszawa. ISBN 83-85778-56-X
[img]
3. Gralâ, H., red., Petrovskij, A. L., red., Selickij, A. I., red. (2007) Polâki v Rossii : istoriâ i sovremennost' = Polacy w Rosji : dzieje i współczesność. Kubanskij gosudarstvennyj universitet, Krasnodar. ISBN 978-5-8209-0606-0
[img]
4. Kowalska, Kamila Natalia (2012) Problemy Polaków skazanych na karę pozbawienia wolności w Ameryce Łacińskiej – na przykładzie badań przeprowadzonych w Chile, Peru i Ekwadorze. Masters thesis, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych. Katedra Ameryki Łacińskiej.
[img]
5. Selickij, A. I., red. (2003) Polâki v Rossii: XVII-XX vv. : materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii Krasnodar, 10-11 iûlâ 2002 g. = Polacy w Rosji: XVII-XX w. : Materiały miedzynarodowej konferencji naukowej Krasnodar, 10-11 lipca 2002 r. Izdat. "Kuban'kino", Krasnodar. ISBN 5-94932-009-3
[img]
6. Kuźmina, Dariusz, red. , Pugacewicz, Iwona, red. (2010) Potrzeby informacyjne Polonii. Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa. ISBN 9788361464327
[img]
7. Kuźmina, Dariusz, red. , Pugacewicz, Iwona, red. (2010) Besoins en information de la Polonia. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Varsovie. ISBN 978-83-61464-33-4
[img]
8. Kuźmina, Dariusz, red. , Pugacewicz, Iwona, red. (2011) Patrimoine polonais en France : protection, axes de recherche. Institut d'Information Scientifique et d'Etudes Bibliologiques , Varsovie . ISBN 978-83-931164-4-7
[img]
9. Polskie Pachole: pisemko dla dzieci i młodzieży , R. VIII No. 56. Lens.
[img]
10. Gralâ, H., red., Petrovskij, A. L., red., Selickij, A. I., red. (2009) Polâki v Rossii : epohi i sud'by = Polacy w Rosji : epoki i losy. Kubanskij gosudarstvennyj universitet, Krasnodar. ISBN 978-5-904423-06-3
[img]

more more...

Statistics


MSZ

more more...

About the Library


Poles Abroad Digital Library was created by the Department of Journalism, Information and Book Studies University of Warsaw and is co-financed from the funds received from the Ministry of Culture and National Heritage and the Ministry of Foreign Affairs within the framework of the project "Cooperation with the Polonia and Poles Abroad" in 2012 and 2014 ". Prof. dr hab. Dariusz Kuzmina is the curator and dr Zdzisław Dobrowolski is the administrator of the Library.

Ministerstwo Kultury Ministersto Spraw Zagranicznych


Poles Abroad Digital Library supports OAI-PMH 2.0.

[feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0


WDIB  |  Digital Library of Book Studies  |  Digital Libraries Federation  |  eBUW