Głos Katolicki
KUMPEL DLA POLONII

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą"„Kumpel dla Polonii” to bezpłatny e-magazyn dla dzieci polonijnych w wieku 6−10 lat. Jest nie tylko „kumplem” dzieci, ale i pomaga im pokochać język polski, odkryć polską przyrodę, poznać polską kulturę i historię. To miejsce inspiracji, źródło ciekawych materiałów edukacyjnych, które mogą być wykorzystywane przez rodziców dzieci polonijnych oraz przez nauczycieli, bibliotekarzy w trakcie zajęć w szkołach polonijnych lub w innych instytucjach polonijnych.


Zapraszamy na FB: @KumpelDlaPolonii, Instagram: @kumpeldlapolonii


„Kumpel dla Polonii” jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga. Utwór powstał w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.


Koordynator projektu: prof. dr hab. Dariusz Kuźmina. Redaktor naczelna: Agnieszka Wyganowska. Wydawca: Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga.


Tytuł jest udostępniany bezpłatnie w Polonijnej Bibliotece Cyfrowej:


Kumpel dla Polonii, 2023 wyd. 1.


(2022) Kumpel dla Polonii, 2023 wyd. 1.

Kumpel dla Polonii, 2022 wyd. 3.


(2022) Kumpel dla Polonii, 2022 wyd. 4.

Kumpel dla Polonii, 2022 wyd. 3.


(2022) Kumpel dla Polonii, 2022 wyd. 3.

Kumpel dla Polonii


(2022) Kumpel dla Polonii, 2022 wyd. 2.


(2022) Kumpel dla Polonii, 2022 wyd. 1.


(2021) Kumpel dla Polonii, 2021 wyd. 4.


(2021) Kumpel dla Polonii, 2021 wyd. 3.


(2021) Kumpel dla Polonii, 2021 wyd. 2.


(2021) Kumpel dla Polonii, 2021 wyd. 1.