Parada. R. 4: No. '7 (24 marca 1946)

(1946) Parada. R. 4: No. '7 (24 marca 1946).

[img]

Parada_1946_07.pdf

Otwórz/Open (10MB)

From the collection:

Polskiej Misji Katolickiej w Martin Coronado, Argentyna

Item Type: Periodical
Comments: Dwutygodnik Ilustrowany Żołnierza Polskiego = Illustrated Fortnightly for the Polish Forces. Wydawca: Allied Press Unit.
Keywords: Prasa ; Parada ; Dwutygodnik Ilustrowany ; Illustrated Fortnightly ; Żołnierz Polski ; Polish Forces ; Allied Press Unit
Collection: Journals > Parada > 1946