Kilka słów o pszczelnictwie.

Szukiewicz, Wojciech (1916) Kilka słów o pszczelnictwie. Odbitka z "Gazety Polskiej w Brazylii", Kurytyba.

[img]

Pszczelnictwo.pdf

Otwórz/Open (8MB)
Typ zasobu: Książka
Uwagi: Odczyt wygłoszony na Wystawie Rolniczej w São José dos Pinhais w kwietniu 1916 r.
Słowa kluczowe: Pszczelarstwo ; Koloniści ; Parana ; Brazylia ; Kurytyba
Kolekcja: Książki