Polska YMCA podczas drugiej wojny światowej

Polska YMCA podczas drugiej wojny światowej. [Photo]

[img]

Polska_YMCA.pdf

Otwórz/Open (3MB)
Item Type: Photo
Comments: Z archiwum Zofii Drzewienieckiej w Peru
Domain: History > World History > World War II
Collection: Poles in Peru