Dziedzictwo kulturowe : informacja, mniejszości etniczne

Skrzypczak, Andrzej, red. (1996) Dziedzictwo kulturowe : informacja, mniejszości etniczne. Wydawnictwo SBP, Warszawa. ISBN 83-85778-56-X

[img]

Dziedzictwo.pdf

Otwórz/Open (10MB)
Typ zasobu: Książka
Uwagi: Materiały z międzynarodowego seminarium "Zachowanie dziedzictwa kulturowego : dostęp do źródeł informacji w społeczeństwach zróżnicowanych etnicznie", Warszawa 5-7 grudnia 1994. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Seria Propozycje i Materiały ; 5.
Słowa kluczowe: Bibliotekarstwo ; Materiały konferencyjne ; Mniejszości narodowe ; Polacy za granicą ; Kultura ; Środki masowego przekazu
Dziedzina: Historia > Rosja. Związek Radziecki. Dawne Republiki Radzieckie
Bibliografia. Bibliologia. Informatologia
Kolekcja: Książki