Wiadomości Polskie = Pol'skie Vedmosti, 2021 No. 1 (68)

(2021) Wiadomości Polskie = Pol'skie Vedmosti, 2021 No. 1 (68).

[img]

WP_2021_01.pdf

Otwórz/Open (6MB)
Internet Address : http://полониякубани.рф/
Item Type: Periodical
Comments: Pismo Polaków w Rosji. Redaktor: Aleksander Sielicki
Keywords: Prasa ; Rosja ; Polonia ; Aleksander Sielicki
Collection: Journals > Wiadomości Polskie > 2021