"Kumpel dla Polonii"
„Kumpel dla Polonii” jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga. Utwór powstał w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2021 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.


E-magazyn dla dzieci polonijnych z całego świata. Koordynator projektu: prof. dr hab. Dariusz Kuźmina. Redaktor naczelna: Agnieszka Wyganowska. Wydawca: Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga.


„Kumpel dla Polonii” to bezpłatny e-magazyn dla dzieci polonijnych w wieku 6−10 lat. Jest nie tylko „kumplem” dzieci, ale i pomaga im pokochać język polski, odkryć polską przyrodę, poznać polską kulturę i historię. To miejsce inspiracji, źródło ciekawych materiałów edukacyjnych, które mogą być wykorzystywane przez rodziców dzieci polonijnych oraz przez nauczycieli, bibliotekarzy w trakcie zajęć w szkołach polonijnych lub w innych instytucjach polonijnych.


FB: @KumpelDlaPolonii


Instagram: @kumpeldlapolonii


Tytuł jest udostępniany bezpłatnie w Polonijnej Bibliotece Cyfrowej:
(2021) Kumpel dla Polonii, 2021 wyd. 4.(2021) Kumpel dla Polonii, 2021 wyd. 3.(2021) Kumpel dla Polonii, 2021 wyd. 2.(2021) Kumpel dla Polonii, 2021 wyd. 1.(2020) Kumpel dla Polonii, 2020 wyd. 5.(2020) Kumpel dla Polonii, 2020 wyd. 4.(2020) Kumpel dla Polonii, 2020 wyd. 3.(2020) Kumpel dla Polonii, 2020 wyd. 2.(2020) Kumpel dla Polonii, 2020 wyd. 1.