Cogito dla Polonii, 2021 wyd. 4

(2021) Cogito dla Polonii, 2021 wyd. 4.

[img]

CdP_4_2021.pdf

Otwórz/Open (9MB)
Internet Address : http://muzeumpolonii.uw.edu.pl/?page_id=1209
Item Type: Periodical
Comments: E-magazyn dla młodzieży polonijnej z całego świata. Koordynator projektu: prof. dr hab. Dariusz Kuźmina. Redaktor naczelna: Ola Siewko. Wydawca: Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga. „Cogito dla Polonii” jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga. Utwór powstał w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2021 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.
Keywords: Cogito dla Polonii ; E-magazyn ; Młodzież polonijna ; Ola Siewko ; Dariusz Kuźmina ; Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
Collection: Journals > Cogito dla Polonii > 2021