Mit Księgi

Lichoń, Bartłomiej (1997) Mit Księgi. [Audio]

[img] Audio
Mit księgi cz 1.mp3

Otwórz/Open (8MB)
[img] Audio
Mit księgi cz 2.mp3

Otwórz/Open (8MB)

From the collection:

Archiwum Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego

Item Type: Audio
Comments: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Działalność Upowszechniająca Naukę” realizuje grant „Zachować i promować polskie dziedzictwo narodowe – digitalizacja i opracowanie naukowe archiwaliów Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego” – 751/P-DUN/2019. Pracuje nad nim zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Adamowskiego i prof. dr hab. Dariusza Kuźminy.
Keywords: Bruno Schulz
Collection: Archives > Archive of the Polish Section of the Radio Vaticana > Columns