Kapłan-oczekiwania wiernych

Czaja, Edward (2010) Kapłan-oczekiwania wiernych. [Audio]

[img] Audio
Kapłan-oczekiwania wiernych.mp3

Otwórz/Open (9MB)

From the collection:

Archiwum Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego

Item Type: Audio
Comments: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Działalność Upowszechniająca Naukę” realizuje grant „Zachować i promować polskie dziedzictwo narodowe – digitalizacja i opracowanie naukowe archiwaliów Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego” – 751/P-DUN/2019. Pracuje nad nim zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Adamowskiego i prof. dr hab. Dariusza Kuźminy.
Collection: Archives > Archive of the Polish Section of the Radio Vaticana > Columns