Wędrówka śladami św. Pawła Apostoła [6]

Turek, Waldemar (2008) Wędrówka śladami św. Pawła Apostoła [6]. [Audio]

[img] Audio
Drugi list do Koryntian.mp3

Otwórz/Open (9MB)
[img] Audio
List do Galatów.mp3

Otwórz/Open (9MB)
[img] Audio
Wspólnota rzymska.mp3

Otwórz/Open (9MB)
[img] Audio
List do Rzymian.mp3

Otwórz/Open (8MB)
[img] Audio
Wspólnota Efezu.mp3

Otwórz/Open (8MB)
[img] Audio
W drodze do Jerozolimy.mp3

Otwórz/Open (9MB)
[img] Audio
Aresztowanie.mp3

Otwórz/Open (10MB)
[img] Audio
Przesłuchanie przez Sanchedryn.mp3

Otwórz/Open (10MB)
Internet Address : http://muzeumpolonii.uw.edu.pl/?page_id=1581

From the collection:

Archiwum Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego

Item Type: Audio
Comments: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Działalność Upowszechniająca Naukę” realizuje grant „Zachować i promować polskie dziedzictwo narodowe – digitalizacja i opracowanie naukowe archiwaliów Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego” – 751/P-DUN/2019. Pracuje nad nim zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Adamowskiego i prof. dr hab. Dariusza Kuźminy.
Keywords: Św. Paweł ; Drugi list do Koryntian ; List do Galatów ; List do Rzymian ; Wspólnota Efezu ; Jerozolima ; Aresztowanie ; Przesłuchanie przez Sanchedryn
Collection: Archives > Archive of the Polish Section of the Radio Vaticana > Columns