Wędrówka śladami św. Pawła Apostoła [3]

Turek, Waldemar (2008) Wędrówka śladami św. Pawła Apostoła [3]. [Audio]

[img] Audio
Przejście przez Perge.mp3

Otwórz/Open (9MB)
[img] Audio
Antiochia Pizydyjska.mp3

Otwórz/Open (10MB)
[img] Audio
Działalność w Ikonium.mp3

Otwórz/Open (9MB)
[img] Audio
Działalność w Listrze.mp3

Otwórz/Open (9MB)
[img] Audio
Zakończenie pierwszej podróży.mp3

Otwórz/Open (9MB)
[img] Audio
Sobór Jerozolimski.mp3

Otwórz/Open (9MB)
[img] Audio
Rozstanie z Barnabą.mp3

Otwórz/Open (9MB)
Internet Address : http://muzeumpolonii.uw.edu.pl/?page_id=1581

From the collection:

Archiwum Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego

Item Type: Audio
Comments: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Działalność Upowszechniająca Naukę” realizuje grant „Zachować i promować polskie dziedzictwo narodowe – digitalizacja i opracowanie naukowe archiwaliów Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego” – 751/P-DUN/2019. Pracuje nad nim zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Adamowskiego i prof. dr hab. Dariusza Kuźminy.
Keywords: Św. Paweł ; Perge ; Antiochia Pizydyjska ; Działalność ; Sobór Jerozolimski
Collection: Archives > Archive of the Polish Section of the Radio Vaticana > Columns