Kościół katolicki w ZSRR w latach 1945-1991 [4]

Dzwonkowski, Roman (2004) Kościół katolicki w ZSRR w latach 1945-1991 [4]. [Audio]

[img] Audio
Epoka Chruszczowa.mp3

Otwórz/Open (8MB)
[img] Audio
Ateizm państwowy.mp3

Otwórz/Open (8MB)
[img] Audio
Trzy strefy swobód regijnych.mp3

Otwórz/Open (9MB)
Internet Address : http://muzeumpolonii.uw.edu.pl/?page_id=1581

From the collection:

Archiwum Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego

Item Type: Audio
Comments: Podtytuł: Tygodnik Polski za Granicą. Paryż. Wydawca: Polska Misja Katolicka we Francji. Redaktor: Paweł Osikowski.
Keywords: Kościół katolicki ; ZSRR ; 1945-1991
Collection: Archives > Archive of the Polish Section of the Radio Vaticana > Columns