Domownicy słowa

Królikowski, Janusz (2003) Domownicy słowa. [Audio]

[img] Audio
Domownicy słowa.mp3

Otwórz/Open (3MB)
Internet Address : http://pbc.uw.edu.pl/view/divisions/OK.html

From the collection:

Archiwum Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego

Item Type: Audio
Comments: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Działalność Upowszechniająca Naukę” realizuje grant „Zachować i promować polskie dziedzictwo narodowe – digitalizacja i opracowanie naukowe archiwaliów Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego” – 751/P-DUN/2019. Pracuje nad nim zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Adamowskiego i prof. dr hab. Dariusza Kuźminy.
Keywords: Św. Cyryl z Aleksandrii ; Św, Paweł ; Św Augustyn ; List do Efezjan
Collection: Archives > Archive of the Polish Section of the Radio Vaticana > Columns > Wisdom of the Fathers of the Church