Aż po krańce świata [64-69]

Danilewicz, Andrzej (2004) Aż po krańce świata [64-69]. [Audio]

[img]
Aż po krańce świata.html

Otwórz/Open (36kB)
[img] Audio
64 Misje w czasie II wojny św.mp3

Otwórz/Open (10MB)
[img] Audio
65 Kościół wobec dekolonizacji.mp3

Otwórz/Open (12MB)
[img] Audio
66 Ad gentes Soboru Watykańskiego II.mp3

Otwórz/Open (11MB)
[img] Audio
67 Misje posoborowe.mp3

Otwórz/Open (12MB)
[img] Audio
68 Jan Paweł II - papież misjonarz.mp3

Otwórz/Open (11MB)
[img] Audio
69 Podsumowanie.mp3

Otwórz/Open (12MB)
Internet Address : http://muzeumpolonii.uw.edu.pl/?page_id=2514

From the collection:

Archiwum Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego

Item Type: Audio
Comments: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Działalność Upowszechniająca Naukę” realizuje grant „Zachować i promować polskie dziedzictwo narodowe – digitalizacja i opracowanie naukowe archiwaliów Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego” – 751/P-DUN/2019. Pracuje nad nim zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Adamowskiego i prof. dr hab. Dariusza Kuźminy.
Keywords: Misje w czasie II wojny światowej ; Kościół wobec dekolonizacji ; Ad gentes Soboru Watykańskiego II ; Misje po Soborze Watykańskim II ; Jan Paweł II - papież misjonarz
Collection: Archives > Archive of the Polish Section of the Radio Vaticana > Columns