Aż po krańce świata [43-49]

Danilewicz, Andrzej (2003) Aż po krańce świata [43-49]. [Audio]

[img]
Aż po krańce świata.html

Otwórz/Open (36kB)
[img] Audio
43 Chrystianizacja Filipin.mp3

Otwórz/Open (12MB)
[img] Audio
44 Paulina Jarico.mp3

Otwórz/Open (12MB)
[img] Audio
45 Misje a kolonializm za Leona XIII.mp3

Otwórz/Open (12MB)
[img] Audio
46 Misje na południu Etiopii.mp3

Otwórz/Open (11MB)
[img] Audio
47 Początki misjologii katolickiej.mp3

Otwórz/Open (12MB)
[img] Audio
48 Chrystianizacja Oceanii.mp3

Otwórz/Open (12MB)
[img] Audio
49 Zgromadzenia misyjne w XIX w.mp3

Otwórz/Open (12MB)
Internet Address : http://muzeumpolonii.uw.edu.pl/?page_id=2514

From the collection:

Archiwum Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego

Item Type: Audio
Comments: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Działalność Upowszechniająca Naukę” realizuje grant „Zachować i promować polskie dziedzictwo narodowe – digitalizacja i opracowanie naukowe archiwaliów Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego” – 751/P-DUN/2019. Pracuje nad nim zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Adamowskiego i prof. dr hab. Dariusza Kuźminy.
Keywords: Chrystianizacja Filipin ; Paulina Jarico ; Misje a kolonializm za Leona XIII ; Misje na południu Etiopii ; Początki misjołogii katolickiej ; Chrystianizacja Oceanii ; Zgromadzenia misyjne w XIX wieku
Collection: Archives > Archive of the Polish Section of the Radio Vaticana > Columns