Aż po krańce świata ['1-6]

Danilewicz, Andrzej (2002) Aż po krańce świata ['1-6]. [Audio]

[img]
Aż po krańce świata.html

Otwórz/Open (36kB)
[img] Audio
01 Pilot.mp3

Otwórz/Open (11MB)
[img] Audio
02 Misje apostołów I wieku.mp3

Otwórz/Open (10MB)
[img] Audio
03 Święty Paweł.mp3

Otwórz/Open (12MB)
[img] Audio
04 Misje w czasach poapostolskich.mp3

Otwórz/Open (12MB)
[img] Audio
05 Chrześcijaństwo w świecie antycznym.mp3

Otwórz/Open (11MB)
[img] Audio
06 Plemiona germańskie.mp3

Otwórz/Open (11MB)
Internet Address : http://muzeumpolonii.uw.edu.pl/?page_id=2514

From the collection:

Archiwum Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego

Item Type: Audio
Comments: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Działalność Upowszechniająca Naukę” realizuje grant „Zachować i promować polskie dziedzictwo narodowe – digitalizacja i opracowanie naukowe archiwaliów Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego” – 751/P-DUN/2019. Pracuje nad nim zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Adamowskiego i prof. dr hab. Dariusza Kuźminy.
Keywords: Chrześcijaństwo w świecie antycznym ; Misje apostołów I wieku ; Święty Paweł ; Misje w czasach poapostolskieh ; Plemiona germańskie ; Chrześcijaństwo
Collection: Archives > Archive of the Polish Section of the Radio Vaticana > Columns