Historia ambasady polskiej przy Watykanie '[63-74]

Samerek, Piotr (2006) Historia ambasady polskiej przy Watykanie '[63-74]. [Audio]

[img]
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.html

Otwórz/Open (36kB)
[img] Audio
odc_63.mp3

Otwórz/Open (6MB)
[img] Audio
odc_64.mp3

Otwórz/Open (6MB)
[img] Audio
odc_65.mp3

Otwórz/Open (6MB)
[img] Audio
odc_66.mp3

Otwórz/Open (6MB)
[img] Audio
odc_67.mp3

Otwórz/Open (6MB)
[img] Audio
odc_68.mp3

Otwórz/Open (6MB)
[img] Audio
odc_69.mp3

Otwórz/Open (6MB)
[img] Audio
odc_70.mp3

Otwórz/Open (7MB)
[img] Audio
odc_71.mp3

Otwórz/Open (5MB)
[img] Audio
odc_72.mp3

Otwórz/Open (6MB)
[img] Audio
odc_73.mp3

Otwórz/Open (6MB)
[img] Audio
odc_74.mp3

Otwórz/Open (6MB)
Internet Address : http://muzeumpolonii.uw.edu.pl/?page_id=1581

From the collection:

Archiwum Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego

Item Type: Audio
Comments: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Działalność Upowszechniająca Naukę” realizuje grant „Zachować i promować polskie dziedzictwo narodowe – digitalizacja i opracowanie naukowe archiwaliów Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego” – 751/P-DUN/2019. Pracuje nad nim zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Adamowskiego i prof. dr hab. Dariusza Kuźminy.
Keywords: Dyplomacja polska ; Watykan ; Stolica Apostolska ; Kardynał August Hlond ; Monte Cassino ; Powstanie Warszawskie ; Ambasada opuszcza Watykan ; Piusa XII ; Generał Władysław Anders
Collection: Archives > Archive of the Polish Section of the Radio Vaticana > Columns