Polskie pamiątki w Wiecznym Mieście [4]

Broż, Adam (2006) Polskie pamiątki w Wiecznym Mieście [4]. [Audio]

[img]
Polskie pamiątki.html

Otwórz/Open (24kB)
[img] Audio
Kaplica polska w bazylice św Piotra.mp3

Otwórz/Open (2MB)
[img] Audio
Kościół Zmartwychstania Pańskiego.mp3

Otwórz/Open (2MB)
[img] Audio
Płyta Jerzego Radziwiłła.mp3

Otwórz/Open (3MB)
[img] Audio
Cmentarz polski w Rzymie.mp3

Otwórz/Open (2MB)
[img] Audio
Groby Siemiradzkich.mp3

Otwórz/Open (2MB)
Internet Address : http://muzeumpolonii.uw.edu.pl/?page_id=1581

From the collection:

Archiwum Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego

Item Type: Audio
Comments: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Działalność Upowszechniająca Naukę” realizuje grant „Zachować i promować polskie dziedzictwo narodowe – digitalizacja i opracowanie naukowe archiwaliów Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego” – 751/P-DUN/2019. Pracuje nad nim zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Adamowskiego i prof. dr hab. Dariusza Kuźminy.
Keywords: Kaplica Polska ; Podziemia ; Bazylika św Piotra ; Kościół Zmartwychwstania Pańskiego ; Kardynał Jerzy Radziwiłł ; kościelu Il Gesù ; Cmentarz polski ; Groby Siemiradzkich ; Adam Broż ; Rzym ; Pamiątki
Collection: Archives > Archive of the Polish Section of the Radio Vaticana > Columns