Polskie pamiątki w Wiecznym Mieście [2]

Broż, Adam (2006) Polskie pamiątki w Wiecznym Mieście [2]. [Audio]

[img]
Polskie pamiątki.html

Otwórz/Open (24kB)
[img] Audio
Nagrobek Stanisława Hozjusza.mp3

Otwórz/Open (2MB)
[img] Audio
Nagrobek Włodzimierza Czackiego.mp3

Otwórz/Open (2MB)
[img] Audio
Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.mp3

Otwórz/Open (2MB)
[img] Audio
Nagrobek Wasa De Wasanhoff.mp3

Otwórz/Open (2MB)
[img] Audio
Nagrobek Ghisleniego.mp3

Otwórz/Open (2MB)
Internet Address : http://muzeumpolonii.uw.edu.pl/?page_id=1581

From the collection:

Archiwum Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego

Item Type: Audio
Comments: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Działalność Upowszechniająca Naukę” realizuje grant „Zachować i promować polskie dziedzictwo narodowe – digitalizacja i opracowanie naukowe archiwaliów Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego” – 751/P-DUN/2019. Pracuje nad nim zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Adamowskiego i prof. dr hab. Dariusza Kuźminy.
Keywords: Nagrobek ; Stanisław Hozjusz ; Kościół Santa Maria in Trastevere ; Włodzimierz Czacki ; Kościół Santa Pudenziana ; Drzwi ; Bazylika Santa Maria degli Angeli e dei Martiri ; Wasa De Wasanhoff ; Kościół Santissime Stimmate di San Francesco ; Jan Baptysta Gisleni ; Kościół Santa Maria del Popolo ; Rzym ; Adam Broż ; Pamiątki
Collection: Archives > Archive of the Polish Section of the Radio Vaticana > Columns