Święty tygodnia (Sylwester-Teresa)

Nocoń, Arkadiusz (2008) Święty tygodnia (Sylwester-Teresa). [Audio]

[img] Audio
Sylwester.mp3

Otwórz/Open (10MB)
[img] Audio
Szymon i Juda Apostolowie.mp3

Otwórz/Open (10MB)
[img] Audio
Szymon_z_Lipinicy.mp3

Otwórz/Open (8MB)
[img] Audio
Swieta Rodzina .mp3

Otwórz/Open (6MB)
[img] Audio
Teresa Benedykta od Krzyża.mp3

Otwórz/Open (10MB)
[img] Audio
Teresa od Dzieciatka Jezus.mp3

Otwórz/Open (9MB)
[img] Audio
Teresa z Avili.mp3

Otwórz/Open (11MB)
Internet Address : http://muzeumpolonii.uw.edu.pl/?page_id=3266

From the collection:

Archiwum Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego

Item Type: Audio
Comments: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Działalność Upowszechniająca Naukę” realizuje grant „Zachować i promować polskie dziedzictwo narodowe – digitalizacja i opracowanie naukowe archiwaliów Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego” – 751/P-DUN/2019. Pracuje nad nim zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Adamowskiego i prof. dr hab. Dariusza Kuźminy.
Keywords: Święci ; Sylwester ; Szymon i Juda Tadeusz Apostołowie ; Szymon z Lipnicy ; Święta Rodzina ; Teresa Benedykta od Krzyża ; Teresa od Dzieciątka Jezus ; Teresa z Avili
Collection: Archives > Archive of the Polish Section of the Radio Vaticana > Columns