Święty tygodnia (Mariastella-Mikołaj)

Nocoń, Arkadiusz (2008) Święty tygodnia (Mariastella-Mikołaj). [Audio]

[img] Audio
Mariastella i Towarzyszki .mp3

Otwórz/Open (11MB)
[img] Audio
Marta.mp3

Otwórz/Open (9MB)
[img] Audio
Mateusz Apostol.mp3

Otwórz/Open (10MB)
[img] Audio
Matka Tresa z Kalkuty.mp3

Otwórz/Open (11MB)
[img] Audio
Meczennicy Koreanscy.mp3

Otwórz/Open (10MB)
[img] Audio
Mikolaj .mp3

Otwórz/Open (10MB)
Internet Address : http://muzeumpolonii.uw.edu.pl/?page_id=3266

From the collection:

Archiwum Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego

Item Type: Audio
Comments: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Działalność Upowszechniająca Naukę” realizuje grant „Zachować i promować polskie dziedzictwo narodowe – digitalizacja i opracowanie naukowe archiwaliów Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego” – 751/P-DUN/2019. Pracuje nad nim zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Adamowskiego i prof. dr hab. Dariusza Kuźminy.
Keywords: Święci ; Mariastella i Towarzyszki ; Marta ; Mateusz Apostoł ; Matka Tresa z Kalkuty ; Męczennicy koreańscy ; Mikołaj
Collection: Archives > Archive of the Polish Section of the Radio Vaticana > Columns