Święty tygodnia (Leon-Maria)

Nocoń, Arkadiusz (2009) Święty tygodnia (Leon-Maria). [Audio]

[img] Audio
Leon Wielki.mp3

Otwórz/Open (7MB)
[img] Audio
Lucja.mp3

Otwórz/Open (6MB)
[img] Audio
Ludwik IX krol.mp3

Otwórz/Open (8MB)
[img] Audio
Ludwik Maria Grignon de Montfort.mp3

Otwórz/Open (9MB)
[img] Audio
Maksymilian Maria Kolbe.mp3

Otwórz/Open (12MB)
[img] Audio
Maria Goretti .mp3

Otwórz/Open (11MB)
[img] Audio
Maria Magdalena.mp3

Otwórz/Open (11MB)
[img] Audio
Maria Teresa Ledóchowska.mp3

Otwórz/Open (11MB)
Internet Address : http://muzeumpolonii.uw.edu.pl/?page_id=3266

From the collection:

Archiwum Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego

Item Type: Audio
Comments: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Działalność Upowszechniająca Naukę” realizuje grant „Zachować i promować polskie dziedzictwo narodowe – digitalizacja i opracowanie naukowe archiwaliów Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego” – 751/P-DUN/2019. Pracuje nad nim zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Adamowskiego i prof. dr hab. Dariusza Kuźminy.
Keywords: Święci ; Leon Wielki ; Ludwik IX król ; Ludwik Maria Grignon de Montfort ; Łucja ; Maksymilian Maria Kolbe ; Maria Goretti ; Maria Magdalena ; Maria Teresa Ledóchowska ;
Collection: Archives > Archive of the Polish Section of the Radio Vaticana > Columns