Święty tygodnia (January-Justyn)

Nocoń, Arkadiusz (2009) Święty tygodnia (January-Justyn). [Audio]

[img] Audio
January.mp3

Otwórz/Open (10MB)
[img] Audio
Joachim i Anna.mp3

Otwórz/Open (8MB)
[img] Audio
Joannna Beretta Molla.mp3

Otwórz/Open (10MB)
[img] Audio
Jozafat Kuncewicz.mp3

Otwórz/Open (10MB)
[img] Audio
Józef Oblubieniec NMP.mp3

Otwórz/Open (11MB)
[img] Audio
Justyn.mp3

Otwórz/Open (10MB)
Internet Address : http://muzeumpolonii.uw.edu.pl/?page_id=3266

From the collection:

Archiwum Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego

Item Type: Audio
Comments: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Działalność Upowszechniająca Naukę” realizuje grant „Zachować i promować polskie dziedzictwo narodowe – digitalizacja i opracowanie naukowe archiwaliów Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego” – 751/P-DUN/2019. Pracuje nad nim zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Adamowskiego i prof. dr hab. Dariusza Kuźminy.
Keywords: Święci ; January ; Joachim i Anna ; Joannna Beretta Molla ; Jozafat Kuncewicz ; Józef Oblubieniec NMP ; Justyn
Collection: Archives > Archive of the Polish Section of the Radio Vaticana > Columns