Święty tygodnia (Jan)

Nocoń, Arkadiusz (2009) Święty tygodnia (Jan). [Audio]

[img] Audio
Jan Apostol.mp3

Otwórz/Open (8MB)
[img] Audio
Jan Bosko.mp3

Otwórz/Open (11MB)
[img] Audio
Jan Bozy.mp3

Otwórz/Open (10MB)
[img] Audio
Jan Chrzciciel de la Salle.mp3

Otwórz/Open (10MB)
[img] Audio
Jan Diego.mp3

Otwórz/Open (10MB)
[img] Audio
Jan Kasjan.mp3

Otwórz/Open (9MB)
[img] Audio
Jan Leonardi.mp3

Otwórz/Open (11MB)
[img] Audio
Jan od Krzyza.mp3

Otwórz/Open (10MB)
[img] Audio
Jan z Fiesole - Fra Angelico.mp3

Otwórz/Open (11MB)
[img] Audio
Jan_Vianney.mp3

Otwórz/Open (5MB)
Internet Address : http://muzeumpolonii.uw.edu.pl/?page_id=3266

From the collection:

Archiwum Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego

Item Type: Audio
Comments: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Działalność Upowszechniająca Naukę” realizuje grant „Zachować i promować polskie dziedzictwo narodowe – digitalizacja i opracowanie naukowe archiwaliów Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego” – 751/P-DUN/2019. Pracuje nad nim zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Adamowskiego i prof. dr hab. Dariusza Kuźminy.
Keywords: Święci ; Jan Apostoł i Ewangelista ; Jan Bosko ; Jan Boży ; Jan Chrzciciel de la Salle ; Jan Diego ; Jan Kasjan ; Jan Leonardi ; Jan Vianney ; Jan od Krzyża ; Jan z Fiesole ; Fra Angelico
Collection: Archives > Archive of the Polish Section of the Radio Vaticana > Columns