Święty tygodnia (Grzegorz-Jakub)

Nocoń, Arkadiusz (2008) Święty tygodnia (Grzegorz-Jakub). [Audio]

[img] Audio
Grzegorz_Wielki.mp3

Otwórz/Open (9MB)
[img] Audio
Hilary z Poitiers .mp3

Otwórz/Open (10MB)
[img] Audio
Honorat Kozminski, prezbiter.mp3

Otwórz/Open (13MB)
[img] Audio
Ireneusz.mp3

Otwórz/Open (10MB)
[img] Audio
Izydor.mp3

Otwórz/Open (8MB)
[img] Audio
Jacek.mp3

Otwórz/Open (8MB)
[img] Audio
Jakub Apostol.mp3

Otwórz/Open (7MB)
Internet Address : http://muzeumpolonii.uw.edu.pl/?page_id=3266

From the collection:

Archiwum Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego

Item Type: Audio
Comments: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Działalność Upowszechniająca Naukę” realizuje grant „Zachować i promować polskie dziedzictwo narodowe – digitalizacja i opracowanie naukowe archiwaliów Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego” – 751/P-DUN/2019. Pracuje nad nim zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Adamowskiego i prof. dr hab. Dariusza Kuźminy.
Keywords: Święci ; Grzegorz Wielki ; Honorat Koźmiński ; Hilary z Poitiers ; Ireneusz ; Izydor ;Jacek ; Jakub Apostoł
Collection: Archives > Archive of the Polish Section of the Radio Vaticana > Columns