Święty tygodnia (Cecylia-Elżbieta)

Nocoń, Arkadiusz (2008) Święty tygodnia (Cecylia-Elżbieta). [Audio]

[img] Audio
Cecylia.mp3

Otwórz/Open (8MB)
[img] Audio
Cyryl i Metody.mp3

Otwórz/Open (9MB)
[img] Audio
Dobry Lotr.mp3

Otwórz/Open (11MB)
[img] Audio
Dominik.mp3

Otwórz/Open (11MB)
[img] Audio
Dominik Savio.mp3

Otwórz/Open (11MB)
[img] Audio
Elzbieta Wegierska.mp3

Otwórz/Open (8MB)
Internet Address : http://muzeumpolonii.uw.edu.pl/?page_id=3266

From the collection:

Archiwum Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego

Item Type: Audio
Comments: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Działalność Upowszechniająca Naukę” realizuje grant „Zachować i promować polskie dziedzictwo narodowe – digitalizacja i opracowanie naukowe archiwaliów Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego” – 751/P-DUN/2019. Pracuje nad nim zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Adamowskiego i prof. dr hab. Dariusza Kuźminy.
Keywords: Święci ; Cecylia ; Cyryl i Metody ; Dobry Łotr ; Dominik ; Dominik Savio ; Elżbieta Węgierska
Collection: Archives > Archive of the Polish Section of the Radio Vaticana > Columns