Z muzycznego skarbca Kościoła - Jan Kanty Pawluśkiewicz

Danilewicz, Andrzej (2002) Z muzycznego skarbca Kościoła - Jan Kanty Pawluśkiewicz. [Audio]

[img] Audio
Nieszpory.mp3

Otwórz/Open (11MB)
Internet Address : http://muzeumpolonii.uw.edu.pl/?page_id=2428

From the collection:

Archiwum Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego

Item Type: Audio
Comments: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Działalność Upowszechniająca Naukę” realizuje grant „Zachować i promować polskie dziedzictwo narodowe – digitalizacja i opracowanie naukowe archiwaliów Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego” – 751/P-DUN/2019. Pracuje nad nim zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Adamowskiego i prof. dr hab. Dariusza Kuźminy.
Keywords: Jan Kanty Pawluśkiewicz ; Leszek Aleksander Moczulski ; Nieszpory ludźmierskie ; Muzyka ; Muzyka religijna ; Andrzej Danilewicz ; Grzegorz Mocarski
Collection: Archives > Archive of the Polish Section of the Radio Vaticana > Columns