O chrześcijaństwie w Egipcie [1]

Zarzeczny, Rafał (2008) O chrześcijaństwie w Egipcie [1]. [Audio]

[img]
O chrześcijaństwie w Egipcie.html

Otwórz/Open (21kB)
[img] Audio
Poczatki.mp3

Otwórz/Open (8MB)
[img] Audio
Pustynia.mp3

Otwórz/Open (10MB)
[img] Audio
Osobno.mp3

Otwórz/Open (10MB)
[img] Audio
Abba.mp3

Otwórz/Open (10MB)
[img] Audio
Kult Maryi.mp3

Otwórz/Open (11MB)
[img] Audio
Mnisi z Asuanu.mp3

Otwórz/Open (11MB)
Internet Address : http://muzeumpolonii.uw.edu.pl/?page_id=2794

From the collection:

Archiwum Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego

Item Type: Audio
Comments: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Działalność Upowszechniająca Naukę” realizuje grant „Zachować i promować polskie dziedzictwo narodowe – digitalizacja i opracowanie naukowe archiwaliów Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego” – 751/P-DUN/2019. Pracuje nad nim zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Adamowskiego i prof. dr hab. Dariusza Kuźminy.
Keywords: Egipt ; Starożytność ; Chrześcijaństwo ; Mnisi ; Ruch monastyczny ; Asuan ; Kult Maryjny
Collection: Archives > Archive of the Polish Section of the Radio Vaticana > Columns