Nauka społeczna Kościoła w 100 lat od „Rerum Novarum”

Wejcman, Zbigniew (1992) Nauka społeczna Kościoła w 100 lat od „Rerum Novarum”. [Audio]

[img] Audio
Wejcman_Zbigniew_II_Encyklika_Spoleczna_Jana_Pawła_II.mp3

Otwórz/Open (7MB)
[img] Audio
Wejcman_Zbigniew_III_Encyklika_Spoleczna_Jana_Pawła_II.mp3

Otwórz/Open (9MB)
[img] Audio
Wejcman_Zbigniew_Społeczna_Nauka_Kościoła.mp3

Otwórz/Open (8MB)
Internet Address : http://muzeumpolonii.uw.edu.pl/?page_id=1830

From the collection:

Archiwum Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego

Item Type: Audio
Comments: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Działalność Upowszechniająca Naukę” realizuje grant „Zachować i promować polskie dziedzictwo narodowe – digitalizacja i opracowanie naukowe archiwaliów Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego” – 751/P-DUN/2019. Pracuje nad nim zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Adamowskiego i prof. dr hab. Dariusza Kuźminy.
Keywords: Encyklika „Rerum Novarum” ; Encyklika „Sollicitudo rei socialis” ; Encyklika „Centesimus annus” Jan Paweł II ; Leon XII ; Katolicka nauka społeczna ; Konsumpcjonizm ; Podział ideologiczny
Collection: Archives > Archive of the Polish Section of the Radio Vaticana > Columns