Poezje Karola Wojtyły

Wojtyła, Karol and Wójcicka, Anna and Wilczyński, Marek and Michałowska, Danuta (1993) Poezje Karola Wojtyły. [Audio]

[img] Audio
Wojtyła_Karol_Piesn_ o_Blasku_Wody.mp3

Otwórz/Open (5MB)
[img] Audio
Wojtyła_Karol_Piesn_o_Bogu_Ukrytym.mp3

Otwórz/Open (10MB)
[img] Audio
Wojtyła_Karol_Piesn_o_Sloncu_Niewyczerpanym.mp3

Otwórz/Open (4MB)
[img] Audio
Wojtyła_Karol_Wedrowka_do_Miejsc_Swietych.mp3

Otwórz/Open (11MB)
Internet Address : http://muzeumpolonii.uw.edu.pl/?page_id=1853

From the collection:

Archiwum Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego

Item Type: Audio
Comments: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Działalność Upowszechniająca Naukę” realizuje grant „Zachować i promować polskie dziedzictwo narodowe – digitalizacja i opracowanie naukowe archiwaliów Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego” – 751/P-DUN/2019. Pracuje nad nim zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Adamowskiego i prof. dr hab. Dariusza Kuźminy.
Keywords: Karol Wojtyła; Poezje ; Anna Wójcicka ; Marek Wilczyński ; Danuta Michałowska
Collection: Archives > Archive of the Polish Section of the Radio Vaticana > Columns