Życie pustelnicze i zakonne w chrześcijaństwie [1-6]

Węglarz, Władysław (1992) Życie pustelnicze i zakonne w chrześcijaństwie [1-6]. [Audio]

[img]
Życie pustelnicze i zakonne.html

Otwórz/Open (20kB)
[img] Audio
Węglarz_Władysław_Klasztory_X-XI.mp3

Otwórz/Open (7MB)
[img] Audio
Węglarz_Władysław_Klasztory_Reformy_gregoriańskie.mp3

Otwórz/Open (8MB)
[img] Audio
Węglarz_Władysław_Klasztory_Życie_Św_Brunona.mp3

Otwórz/Open (8MB)
[img] Audio
Węglarz_Władysław_Klasztory_Ruch_kluniacki.mp3

Otwórz/Open (8MB)
[img] Audio
Węglarz_Władysław_Klasztory_Przemiany społeczne.mp3

Otwórz/Open (7MB)
Internet Address : http://muzeumpolonii.uw.edu.pl/?page_id=1877

From the collection:

Archiwum Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego

Item Type: Audio
Comments: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Działalność Upowszechniająca Naukę” realizuje grant „Zachować i promować polskie dziedzictwo narodowe – digitalizacja i opracowanie naukowe archiwaliów Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego” – 751/P-DUN/2019. Pracuje nad nim zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Adamowskiego i prof. dr hab. Dariusza Kuźminy.
Keywords: Ksiądz Władysław Węglarz ; Zakony ; Rubryki ; Życie pustelnicze ; Ruch kluniacki ; Cystersi
Collection: Archives > Archive of the Polish Section of the Radio Vaticana > Columns