Wiadomości Polskie = Pol'skie Vedmosti, 2018 No. 2 (58)

(2018) Wiadomości Polskie = Pol'skie Vedmosti, 2018 No. 2 (58).

[img]

Wiad_Pol_58.pdf

Otwórz/Open (2MB)
Internet Address : http://полониякубани.рф/
Item Type: Periodical
Comments: Pismo Polaków z Południa Rosji. Miejsce wydania: Krasnodar. Redaktor: Aleksander Sielicki
Collection: Journals > Wiadomości Polskie > 2018