Wiadomości Polskie = Pol'skie Vedmosti, 2018 No. 1 (57)

(2018) Wiadomości Polskie = Pol'skie Vedmosti, 2018 No. 1 (57).

[img]

Wiad_Pol_57.pdf

Otwórz/Open (4MB)
Internet Address : http://полониякубани.рф/
Item Type: Periodical
Comments: Pismo Polaków z Południa Rosji. Miejsce wydania: Krasnodar. Redaktor: Aleksander Sielicki
Collection: Journals > Wiadomości Polskie > 2018